Klubo nariai

Profesorių klubo nariai :

 • Prof. Dangutė Ambrasienė
 • Prof. Petras Ancelis
 • Prof. Vytautas Andriulis
 • Prof. Saulius Arlauskas
 • Prof. Arūnas Augustinaitis
 • Prof. Genovaitė Babachinaitė
 • Prof. Alvydas Baležentis
 • Prof. Rita Bieliauskienė
 • Prof. Toma Birmontienė
 • Prof. Antanas Buračas
 • Prof. Genovaitė Dambrauskienė
 • Prof. Gediminas Davulis
 • Prof. Leta Dromantienė
 • Prof. Dalė Dzemydienė  
 • Prof. Rimantas Gatautis
 • Prof. Valdonė Indrašienė 
 • Prof. Lyra Jakulevičienė
 • Prof. Egidijus Jarašiūnas
 • Prof. Viktoras Justickis
 • Prof. Jonas Juškevičius 
 • Prof. Danutė Kalibatienė
 • Prof. Vida Kanopienė
 • Prof. Saulius Katuoka
 • Prof. Adolfas Kaziliūnas
 • Prof. Aleksandras Krylovas
 • Prof. Vidmantas Egidijus Kurapka
 • Prof. Bronislavas Juozas Kuzmickas
 • Prof. Juozas Lakis
 • Prof. Alfonsas Laurinavičius
 • Prof. Šarūnas Liekis
 • Prof. Irena Mačerinskienė
 • Prof. Mindaugas Maksimaitis
 • Prof. Antanas Makštutis  
 • Prof. Arvydas Virgilijus Matulionis
 • Prof. Kazys Meilius 
 • Prof. Eduardas Monkevičius
 • Prof. Jūratė Morkūnienė
 • Prof. Vida Motiekaitytė
 • Prof. Andrius Narbekovas
 • Prof. Vladimiras Obrazcovas
 • Prof. Vytautas Pakalniškis
 • Prof. Vygandas Kazimieras Paulikas
 • Prof. Žygintas Pečiulis
 • Prof. Justinas Sigitas Pečkaitis
 • Prof. Rimantas-Alfonsas Petrauskas
 • Prof. Vytautas Piesliakas
 • Prof. Alvydas Pumputis 
 • Prof. Stasys Puškorius
 • Prof. Ona Gražina Rakauskienė
 • Prof. Vitalija Rudzkienė
 • Prof. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
 • Prof. Vytautas Sinkevičius
 • Prof. Donatas Stakišaitis
 • Prof. Vytautas Šlapkauskas
 • Prof. Dalia Štreimikienė
 • Prof. Juozapas Tartilas
 • Prof. Algimantas Urmonas
 • Prof. Alfonsas Vaišvila
 • Prof. Virgilijus Valančius
 • Prof. Nijolė Vasiljevienė
 • Prof. Ignas Vėgėlė
 • Prof. Stasys Vėlyvis
 • Prof. Vigintas Višinskis
 • Prof. Juozas Žilys
 • Prof. Vilma Žydžiūnaitė 
 • Prof. Rita Žukauskienė
 • Prof. Algis Žvirblis

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747