Apie MRU

Mykolo Romerio universitetas (MRU) pavadintas Lietuvos konstitucinės teisės patriarcho Mykolo Romerio (1880 – 1945) vardu.

Mykolo Romerio universitetas (MRU) – didžiausias Lietuvoje profilinis socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi studijų ir mokslo komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas.

 
Universitetas turi pajėgius ir reikšmingus edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius. MRU studijų programų portfelyje dominuoja socialinių mokslų srities studijų programos (95 % viso studijų portfelio – AIKOS duomenų bazė).

Universitete veikia Mykolo Romerio teisės mokykla, Viešojo saugumo akademija (Kaune), Ekonomikos ir verslo, Viešojo valdymo fakultetai, taip pat keturi institutai: Edukologijos ir socialinio darbo, Humanitarinių mokslų, Psichologijos ir Komunikacijos.

Universitete studijuoja apie 7500 studentų ir klausytojų.

Nacionalinės karjeros valdymo informacinės sistemos stebėsenos duomenys ir „Sodros“ 2014, 2015 ir 2016 m. duomenys rodo, kad tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų pagal absolventų įsidarbinamumo rodiklius praėjus vieneriems ir trejiems metams po studijų baigimo MRU užima pirmąją vietą.

MRU vykdomi reikšmingi tarptautiniai ir nacionaliniai studijų ir mokslo projektai (vidutiniškai per metus vykdoma apie 50 projektų).

Europos Komisijos finansuotas tarptautinis  „Socialinių inovacijų kultūros kūrimas aukštajame moksle“ tyrimas parodė, kad MRU tarp kelių šimtų Vidurio ir Rytų Europos universitetų yra geriausias socialines inovacijas plėtojantis universitetas.

MRU pirmasis Lietuvoje pradėjo įgyvendinti jungtines studijų programas su Prancūzijos, Austrijos ir Suomijos užsienio universitetais, stipriai išplėtojo mokslo partnerystę su Pietų Korėjos ir kitais Azijos regiono universitetais.

Pietų Korėja, Japonija, Kinija ir Indija buvo ir toliau lieka pagrindinėmis universiteto bendradarbiavimo plėtros Azijos regione valstybėmis. Dongseo (Pietų Korėjos), Josai (Japonijos), Huazongo mokslo ir technologijų (Kinija) universitetai yra tik keletas iš aktyviausių universiteto Azijos regiono partnerių.

21 MRU studijų programa yra vykdoma anglų kalba (7 – pirmojoje pakopoje, 14 – antrojoje pakopoje. Iš jų 9 yra jungtinės, 6 – validuotos arba dviejų diplomų bei 6 nacionalinės, dėstomos anglų kalba).

2017 metais universitete studijavo 748 užsienio šalių studentai.  

MOKSLAS

Mykolo Romerio universitetas sėkmingai įgyvendina vieną svarbiausių savo misijų – puoselėti mokslinių tyrimų ir inovacijų kultūrą.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai ir tyrėjai vykdo socialinių ir humanitarinių mokslų disciplininius ir tarpdisciplininius fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus. Dalyvaujama tarptautiniuose ir nacionaliniuose akademiniuose bei profesiniuose tinkluose, rengiami ir įgyvendinami projektai, teikiamos užsakomųjų tyrimų, kvalifikacijos kėlimo, mokymų, ekspertinės ir konsultacinės paslaugos. Kasmet publikuojama beveik 600 mokslo darbų, įgyvendinama beveik 50 mokslo projektų, suteikiame apie 50 užsakomųjų paslaugų, vykdomos 6 mokslo krypčių doktorantūros studijos, teikiamos moksliniais tyrimais grindžiamos ekspertinės paslaugos ir sprendimai atsakingoms institucijoms ir visuomenei.

2015 m. atidarytas naujasis Mykolo Romerio universiteto padalinys – socialinių inovacijų laboratorijų centras MRU LAB.

MRU LAB veikia 16 tarpdisciplininių laboratorijų, kurių misija – naujausių socialinių, humanitarinių, technologinių mokslo tyrimų bei pasiekimų pritaikymas visuomenės ir verslo poreikiams. Laboratorijose dirba apie 600 mokslininkų ir tyrėjų.

MRU LAB įrengtos viešos erdvės su mobiliomis darbo vietomis, dvi (80 ir 30 vietų) auditorijos su visa reikalinga įranga seminarams, susitikimams, konferencijoms. Naujajame MRU LAB centre taip pat veikia  Mokslo ir inovacijų paramos centras bei Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla.

Mykolo Romerio universitetas garsėja viena geriausių infrastruktūrų – erdviomis auditorijomis su modernia konferencine technine įranga, kompiuterizuotomis darbo vietomis dėstytojams ir studentams.  Lietuvai 2013 pirmininkaujant ES Tarybai universitete vyko nemažai tarptautinių švietimo ir mokslo renginių. 

Universiteto biblioteka prilygsta moderniausioms Europos akademinėms bibliotekoms. Aktyviai vykdoma atvirosios prieigos politika, itin išvystytas IT tinklas ir infrastruktūra – „Rotten WiFi“ pagal bevielio interneto ryšio kokybę Mykolo Romerio universitetą paskelbė antru geriausiu universitetu pasaulyje.

 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747