VMA Moodle

Šiuolaikinės studijos nebeįsivaizduojamos be skaitmeninių priemonių. Interaktyvių priemonių naudojimas leidžia didinti studijų prieinamumą ir lankstumą, individualizuoti studijas ir gerinti studijų kokybę.

Mykolo Romerio universitete sėkmingai naudojama virtuali mokymosi aplinka Moodle (VMA Moodle). Tai atvirojo kodo mokymosi platforma, kurios naudojimas studijose suteikia galimybę studentams patogiai pasiekti studijų medžiagą ir dalyvauti užsiėmimuose, neatvykstant į auditorijas. Virtuali mokymosi aplinka  pritaikyta ne tik kompiuteriams, bet ir planšetėms, mobiliems telefonams, todėl studijų informaciją patogu pasiekti iš bet kur.

Visiems studentams ir klausytojams internetu yra prieinama kiekvieno dalyko dėstytojo pateikiama studijų informacija, studijų medžiagos paketai skaitmeniniu formatu, gali būti pateikiami savikontrolės testai, paskaitų vaizdo įrašai.

Taip pat virtualioje mokymosi aplinkoje studentams organizuojamos individualios bei grupinės konsultacijos, paskiriant realųjį konsultacijų laiką arba naudojant įvairias nuotolinio konsultavimo priemones (forumai, žinutės ir pan.).

Čia vykdomi tarpiniai atsiskaitymai, egzaminuojama, organizuojamos kitos studijų veiklos bei pateikiamas darbų vertinimas.

Dėstytojai ir studentai turi galimybę matyti ir stebėti mokymosi progresą kiekviename dalyke.

Virtualioje mokymosi aplinkoje galima naudotis kai kurių dalykų paskaitų įrašais ir elektroniniais vadovėliais, kurie laisvai prienami kiekvienam studentui.