MRU absolventų karjeros rodikliai

ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENOS SISTEMA

Karjeros valdymo informacinė sistema (KVIS)

KVIS sistemoje, veikiančioje nuo 2015 metų, yra kaupiami ir nuolat atnaujinami objektyvūs Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODROS) ir Studentų registro duomenys, kurie naudojami absolventų karjeros stebėsenai. SODRA teikia duomenis tik apie nuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius įmonėse, kurių buveinės registruotos Lietuvoje. Šioje sistemoje yra kaupiami, sisteminami ir analizuojami nuasmeninti duomenys, t. y. informacija nesusieta su konkrečiu asmeniu. 

Sistemoje galima stebėti konkrečios absolventų laidos karjeros duomenis, praėjus 6 mėnesiams, 1 ir 3 metams po studijų baigimo: pasirinkę konkrečius studijų baigimo metus (duomenys kaupiami nuo 2011 m.) ir praėjusį laikotarpį po studijų baigimo (6 mėn., 1  ir 3 m.), taip pat nurodę aukštąją mokyklą ir studijų pakopą (bakalauro ar magistro) bei pasirinkę dominančią studijų programą – gausite jau suformuotus duomenis apie konkrečiai Jus dominančią absolventų laidą.

KVIS sistemoje funkcionuoja ir absolventų karjeros stebėsenos posistemė, kurios tikslas - teikti priemones, skirtas absolventų karjeros stebėsenos duomenų rinkimui, tvarkymui, subjektyvių ir objektyvių rodiklių analizei. Jungimasis prie KVIS absolventų karjeros stebėsenos posistemės ir joje esančių duomenų nėra galimas eiliniam vartotojui, todėl dėl reikalingos informacijos reikėtų kreiptis į Karjeros centrą:

Andželika Norkienė 
Karjeros centras
Kab. I-402
El. p.: andželika@mruni.eu

Absolventų karjeros stebėsenos duomenys: 

KVIS objektyvūs absolventų karjeros stebėsenos rodikliai ir jų pjūviai absolventų karjeros stebėsenos posistemėje 

Absolventų karjeros stebėsenos duomenys iki 2014 m. 

Absolventų karjeros stebėsenos sistemoje yra kaupiami, stebimi ir tvarkomi Universiteto absolventų duomenys, kuriuos teikia SODRA. SODRA teikia duomenis tik apie nuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius įmonėse, kurių buveinės registruotos Lietuvoje. Šioje sistemoje yra kaupiami, sisteminami ir analizuojami nuasmeninti duomenys, t. y. informacija nesusieta su konkrečiu asmeniu.

Absolventų karjeros stebėsenos sistemoje galima stebėti konkrečios absolventų laidos karjeros duomenis: pasirinkę konkrečius studijų baigimo metus (duomenys kaupiami nuo 2005 m.), taip pat - dominančią studijų programą ir studijų formą (nuolatines ar ištęstines) bei nurodę studijų pakopą (bakalauro ar magistro) – gausite jau suformuotus duomenis apie konkrečiai Jus dominančią absolventų laidą.

Gautame PDF faile Jūs matysite pasirinktos studijų programos pavadinimą bei pakopą, absolventų laidos baigimo metus, baigusių studentų skaičių ir jų įsidarbinamumą. Taip pat gausite duomenis apie absolventų atlyginimą (finansines pajamas) ir jų dydį (minimalus, vidutinis ir maksimalus) pagal ketvirčius bei absolventų darbovietes.


Lietuvos darbo biržos įsidarbinimo galimybių barometras

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747