Studijų kokybėMykolo Romerio universitetas puoselėdamas ir plėtodamas kokybės kultūrą bei vidinės studijų kokybės vadybos sistemą vadovaujasi nacionaliniais teisės aktais, tarptautiniais susitarimais dėl aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ir tobulinimo, universiteto socialinių dalininkų poreikiais ir interesais.

Mykolo Romerio universiteto vidinę studijų kokybės vadybos sistemą tvirtina ir kontroliuoja universiteto Senatas.

Rekomendacijas dėl studentų ir klausytojų priėmimo, studijų pasiūlos, rinkodaros ir tarptautinių studijų plėtros teikia Studijų strategijos komisija.

Universiteto studijų kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą ir tobulinimą koordinuoja universiteto Akademinių reikalų centro Studijų skyriaus Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupė.

Vadovaujantis kokybės kultūros ir subsidiarumo principais atsakomybę už veiklos kokybę visuose lygmenyse pasidalija universiteto organizacinės struktūros ir akademinės bendruomenės nariai.

Jeigu turite idėjų ir pasiūlymų dėl Mykolo Romerio universiteto veiklos tobulinimo, nedelsdami rašykite elektroninio pašto adresu arc@mruni.eu. Tai leidžia greitai išgirsti Jūsų nuomonę ir atsižvelgti į ją priimant sprendimus.