Studentų mokslinė draugija


MRU SMD būstinė: Didlaukio g. 57-101
MRU SMD kabinetas: Ateities g. 20 IV- 513
El. paštas:  mrusmd@smd.mruni.eu

Kas mes esame:

MRU SMD - Mykolo Romerio universiteto studentų mokslinė draugija, tai nepriklausoma, mokslinė, visuomeninė, savanoriška organizacija, vienijanti visas universitete veikiančias mokslines sekcijas, kurių nariai – studentai ir dėstytojai, aktyviai dalyvauja sekcijų veikloje, mokslinėse konferencijose, diskusijose, seminaruose.

Studentų mokslinėje draugijoje veikia 4 komitetai: Mokslinių sekcijų, Rinkodaros ir viešųjų ryšių, Žmogiškųjų išteklių ir Organizacinis. 

Ką mes veikiame:

Studentų mokslinės draugijos prezidentas ir valdyba kartu su visais draugijoje veikiančiais nariais organizuoja tarptautines ir nacionalines mokslines konferencijas, paskaitas, seminarus. Svarbiausias Organizacijos renginys – kasmet Mykolo Romerio universitete rengiama, jau tradicine tapusi, tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslinės minties šventė“. 

MRU SMD siekia kuo efektyviau vykdyti savo veiklą, t. y. gilinti studentų mokslines žinias, ugdyti kritišką jų mąstymą, skatinti studentų mokslinį - tiriamąjį darbą bei aktyvią mokslinių sekcijų veiklą. 

Na, o kalbant paprastai - esame linksmi ir draugiški bendraminčiai, kurie nestokoja humoro jausmo ir šypsenos savo veikloje, kurie veikia, kuria ir inicijuoja, ir visada pasiruošę priimti į savo gretas tokius pačius energingus žmones! :) 

Mūsų tikslas:

Laužyti nuobodaus akademiškumo stereotipus!

Daugiau informacijos: