MRUSA

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: II-330
Tel.: +370 630 51543
El. paštas: info@mrusa.lt


Kas?

MRUSA – nevyriausybinė, ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija. Ją sudaro šeši veiklūs komitetai: Ryšių su visuomene, Akademinių reikalų, Kultūros, Žmonių išteklių, Rinkodaros ir Tarptautinių ryšių.

Nuo kada?

MRUSA istorija prasidėjo 1991 m. lapkričio 21 d., kai buvo įkurta Lietuvos policijos akademijos Studentų taryba, vėliau peraugusi į Lietuvos teisės universiteto Studentų atstovybę 2005 tapusią Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybe (MRUSA).

Ką veikia?

MRUSA remia studentus bei gina jų interesus. Rūpinasi viskuo, kas susiję su akademiniais reikalais, dalyvavimu įvairiuose MRUSA organizuojamuose projektuose bei renginiuose, laisvalaikio leidimu Mykolo Romerio universitete bei už jo ribų. Puoselėja ir turtina nacionalinę kultūrą, žmogiškas vertybes, tradicijas, skatina studentus užsiimti naudinga bei jiems įdomia veikla.

Kaip veikia?

MRUSA dalyvauja organizuojant studijų procesą, rengiant studijų programas, rūpinasi studentų kultūriniu gyvenimu bei poilsiu. Organizuoja bei administruoja mokslinę, kultūrinę, kūrybinę veiklą. Remia ir skatina bendradarbiavimą su kitų aukštųjų mokyklų studentais bei studentų ir jaunimo organizacijomis. Atstovauja MRU studentams universitete ir už jo ribų ir kt. MRUSA organizuoja ne tik tradicinius renginius (pirmakursių krikštynos, mediumas, „Ledi ir Džentelmenas MRU“, „Studentų fabrikas“), bet ir konferencijas, debatus įvairiomis temomis, bendradarbiauja su kitomis sąjungomis bei kuria projektus. Be viso to, svarbiausiu uždaviniu išlieka remti bei ginti studentų interesus.