MRU Investuotojų klubas


Gebėjimas investuoti vertingas ne tik tuo, jog jis ugdo asmenybės finansinį intelektą, analitinį mąstymą, bet ir didina tiek mikroekonomikos, tiek makroekonomikos žinias, jų taikymą praktikoje bei kritišką pasaulio įvykių/naujienų suvokimą, kas leidžia gyvenime priimti teisingus sprendimus.

Jeigu siekiate to ar norite tapti tokiu žmogumi – Jums reikalingos žinios, kurias gali suteikti mūsų klubas. Tobulėkime kartu!

Kas mes ir ką veikiame?

Mykolo Romerio universiteto Investuotojų klubas įsikūręs 2010 metų lapkričio mėnesį.Tai savarankiška organizacija, kurios tikslai:
 • Finansinio intelekto lavinimas ir verslumo įgūdžių ugdymas.
 • Bendruomenės švietimas investavimo klausimais.
 • Renginių/konferencijų, socialinių projektų organizavimas.
 • Komandinis tobulėjimas investavimo srityje.
 • Investicinio fondo įkūrimas ir valdymas.
Vizija – aukšto finansinio intelekto ir verslus Lietuvos jaunimas, kuriantis geresnę rytojaus Lietuvą.

Misija – siekiame didinti jaunimo žinias apie investavimą, ugdyti ir lavinti tokias asmenines savybes, kurios padėtų tapti ne tik sėkmingais investuotojais, bet ir lyderiais gyvenime.

Klubo struktūra

MRU Investuotojų klubo struktūrą sudaro ALUMNI bei 4 organai:

ALUMNI – tai rotacijos būdu ar savo noru klubą palikę nariai su kuriais palaikomi glaudūs ryšiai bei dalijamasi informacija. Tam esame sukūrę virtualias, uždaras socialinių tinklų (LinkedIn, Facebook) grupes.


 
Valdyba – atsakinga už klubo veiklos strateginių tikslų nustatymą ir vykdymo kontrolę.

Organizacinis komitetas – organizuoja įvairaus pobūdžio renginius, pradedant atviru kasmetiniu paskaitų ciklu, viktorinomis, konferencija, baigiant įvairias susitikimais, skirtais tik klubo nariams.

Investavimo komitetas – rengia finansų rinkos apžvalgas, komentarus, analizuoja rinkas bei dalijasi savo įžvalgomis su bendruomene. Jo atsakomybėje yra klubo planuojamas steigti investicinis fondas.

Rinkodaros komitetas – bendradarbiauja su potencialiais rėmėjai bei partneriais, ieško materialinės paramos klubui.  Taip pat skleidžia reklaminę informaciją apie patį klubą bei jo organizuojamus renginius.

Nori prisijungti?

Daugiau apie MRUIK: http://mruik.lt/

Rašyk el. paštu: info@mruik.lt
Facebook: www.facebook.com/investuotojuklubas

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747