ELSA

The European Law Student`s Association (ELSA) – didžiausia pasaulyje nepriklausoma, nepolitinė, ne pelno siekianti teisės studentų ir jaunųjų teisininkų organizacija, vienijanti 30 000 narių 36 Europos valstybėse. 1997 metais ELSA įgijo patarėjo statusą prie Jungtinių Tautų. Asociacija taip pat aktyviai bendradarbiauja su Europos Sąjungos struktūromis, atskirų valstybių vyriausybėmis, palaiko ryšius su praktikuojančių teisininkų, teisėjų ir advokatų organizacijomis. ELSA MRU – tai ELSA Lietuva filialas Mykolo Romerio universitete, įsteigtas 1999 - aisiais.

Ką ELSA veikia?

ELSA veikia trijose pagrindinėse srityse: akademinė veikla (AA), seminarai ir konferencijos (S&C), bei studentų stažuotojų mainų programa (STEP).

Pagrindinis akademinės veiklos (AA) tikslas yra informacijos sklaida teisinėmis temomis. Kiekvieni mokslo metai neapsieina be ELSA Lietuva organizuojamos Studentų Teisės Olimpiados (STOP), Teisminio proceso inscenizacijos (STart), nacionalinio esė konkurso „Ciceronas“ bei “Moksleivių teisinio švietimo programos“ (MTŠP). Mykolo Romerio universiteto studentai visuomet prisimena tradiciniu tapusį seminarą „Teisininkas ir praktika“.

Kiek kitokia yra seminarų ir konferencijų (S&C) sritis, kadangi nėra įpareigojimų organizuoti tik specifinius tradicinius renginius. S&C srityje kiekviena ELSA nario idėja gali būti įgyvendinta – svarbu, kad renginio tema būtų aktuali ir derėtų su ELSA tikslais ir veiklos principais. Kiekvienais metais rengiamas vis kitoks žmogaus teisių dienos paminėjimas, visų laukiama ELSA MRU ir UNICEF organizuojama gerumo akcija, „Legal Workshop“ mokymai, kurių metu teisės studentai įgyja praktinių įgūdžių - tai renginiai, kuriais didžiuojasi S&C. Šiai sričiai taip pat priskiriami kultūrinių mainų vizitai, kurių metu studentai lankosi kituose ELSA padaliniuose užsienyje, dalyvauja akademiniuose renginiuose, pažįsta šalies kultūrą, betarpiškai bendrauja socialinių vakarų metu.

Svarbi ELSA dalis – studentų stažuotojų mainų programa (STEP). Jos dėka studentai ir jaunieji teisininkai stažuojasi visoje Europoje. Tai galimybė susipažinti su skirtingų šalių teisinėmis sistemomis, įgyti vertingų teisinių – profesinių žinių bei pažinti kultūrinį šalies gyvenimą.

ELSA glaudžiai bendradarbiauja su kitomis universiteto studentų organizacijomis bei universiteto administracija.

Ką ELSA siūlo?

 • Tobulinti darbo komandoje įgūdžius. Organizuojant renginį prireiks Tavo idėjų, komandos narių palaikymo bei pagalbos.
 • Susipažinti su kitų šalių teisinėmis kultūromis bei teisės studentais. Tokią galimybę suteikia STEP ir kultūriniai mainai.
 • Susipažinti su savo būsima profesija ir jos perspektyvomis, tobulinti savo akademinius įgūdžius ELSA MRU organizuojamų seminarų, konferencijų bei teisės mokyklų metu.

Nori prisijungti?

 • Ateik į III-224 kab.
 • Paprašyk stojimo anketos.
 • Užpildęs anketą ir sumokėjęs narystės mokestį tampi pilnateisiu ELSA šeimos nariu.


Išsamesnė informacija adresu: www.elsa.org


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747