Debatų klubas

Mykolo Romerio universiteto Debatų klubas, įsikūręs 2001 metais,  yra Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės nepriklausomas struktūrinis padalinis, turintis ūkinį-komercinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą.

Senovės Atėnus siekiančios debatų tradicijos patvirtina, jog gebėjimas reikšti savo mintis įtikinančiais argumentais yra svarbūs faktoriai, padedantys pasiekti puikių rezultatų, priimant atsakingus sprendimus įvairiose gyvenimo srityse.

Mykolo Romerio universiteto studentai, dalyvaudami Debatų klubo veikloje, turi galimybę išmokti:

Be to, Debatų klubas skatina domėtis dabartiniais įvykiais pasaulyje ir Lietuvoje, juos analizuoti, aptarti su specialistais, identifikuoti problemas bei siūlyti racionalius jų sprendimo būdus.

MRU Debatų klubas savo nariams taip pat suteikia galimybę dalyvauti įvairuose turnyruose, vykstančiuose Lietuvoje ir užsienio valstybėse, ginti savo nuomonę įvairaus pobūdžio renginiuose, televizijos diskusijose, spaudoje.

Kontaktai:

Leonardas Marcinkevičius
debatai@mruni.eu
+37064834379