VALSTYBĖS FINANSINĖ PARAMA, STIPENDIJOSSOCIALINĖ STIPENDIJA
Gavėjai: bakalauro, magistro studijų studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.
Socialinė stipendija skiriama studentams, kurie atitinka bet vieną iš šių kriterijų:
Socialinės stipendijos dydis. 3,25 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y., 126,75 € per mėnesį, nuo 2020 m. liepos 1 d. - 6,5 BSI, t. y. 253,5 € per mėnesį.
Skyrimas ir mokėjimas. Skiriama semestrui ir mokama kas mėnesį iki 27 dienos.
Prašymai socialinei stipendijai gauti teikiami Valstybiniams studijų fondui kiekvieną semestrą:
Daugiau informacijos čia.

TIKSLINĖS IŠMOKOS
Gavėjai: Bakalauro, magistro, profesinių studijų programų studentai, doktorantai.
Tikslinės išmokos skiriamos studentams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
  • yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja pagal pirmosios, antrosios, trečiosios pakopos ar profesinių studijų programas).
Tikslinės išmokos dydis. 156 Eur per mėnesį.
Prašymai tikslinei išmokai gauti teikiami Valstybiniams studijų fondui kiekvieną semestrą:
  • Pavasario semestrą – nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d.;
  • Rudens semestrą – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d.;
  • Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.
Daugiau informacijos čia.