Įmokos už studijas

Teisės aktas: MRU įmokų mokėjimo administravimo tvarka
Įmoka už studijas moka valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas, papildomųjų studijų klausytojas.

Įmokos už studijas dydis
Įmokos už studijas dydis yra nustatytas MRU Senato ir įrašyta Studijų sutartyje, kuri sudaroma tarp Studento (klausytojo) ir Universiteto priėmimo metu.

Įmokos už studijas mokėjimas, terminai
Pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopos  studentas ar klausytojas moka įmoką už studijas, lygią vieno semestro studijų kainai.
Įmoką už studijas pervedama į atitinkamą Universiteto banko sąskaitą pagal mokėjimo kvitą per 15 kalendorinių dienų nuo semestro pradžios.

Įmokos už studijas atidėjimas, mokėjimas dalimis
Dėl įmokos už studijas mokėjimo dalimis arba mokėjimo termino atidėjimo sprendžia akademinio padalinio vadovas.
Prašymas dėl leidimo mokėti dalimis ar mokėjimo termino atidėjimo akademinio padalinio vadovui pateikiamas per  15  kalendorinių  dienų  nuo  semestro  pradžios.

Įmokos už studijas mažinimas, atleidimas nuo įmokos už studijas
MRU Įmokų mokėjimo administravimo tvarkoje nustatytais atvejais įmoka už studijas gali būti mažinama iki 50 proc. arba studentas gali būti visiškai atleidžiamas nuo įmokos už studijas.

Prašymą dėl įmokos už studijas sumažinimo ar atleidimo nuo įmokos už studijas studentas teikia akademinio  padalinio vadovui per 15 kalendorinių dienų nuo semestro pradžios.
Prie prašymo turi būti pridėti dokumentai, patvirtinantys studento atitikimą numatytiems reikalavimams bei atitinkamų Universiteto darbuotojų rekomendacijos.
Sprendimą dėl įmokos už studijas mažinimo ar atleidimo priima Rektorius pagal Universiteto socialinių reikalų komisijos siūlymą.

Įmokos už studijas grąžinimas
Visa sumokėta įmoka už studijas grąžinama, jeigu studentas arba klausytojas prašymą dėl studijų sutarties nutraukimo pateikia:

60 procentų įmokos už studijas grąžinama, jeigu studentas arba klausytojas prašymą dėl studijų sutarties nutraukimo pateikia:

Įmoka už studijas negrąžinama, jeigu studentas arba klausytojas prašymą dėl studijų sutarties nutraukimo pateikia:

  Įmokų pavadinimai:     

Mykolo Romerio universiteto atsiskaitomosios sąskaitos:

SWEDBANK AB LT857300010002492590

SEB BANKAS LT957044060007734526

DNB BANKAS LT164010042403544858

Pastaba. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Fakulteto/Instituto metodininką.