Studentų labdaros ir paramos fondas

FONDO GLOBĖJAS MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO GARBĖS DAKTARAS PROF. ALGIS MICKŪNAS

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: I-206
Tel.: (8 5) 271 4539
El. p.: parama@mruni.eu; askab@mruni.eu

Mykolo Romerio universiteto studentų labdaros ir paramos fondo vadovė Aušra Jasiulienė
Veiklos pobūdis: Labdaros ir paramos teikimas
Įregistruotas 2002 m. gegužės 21 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr.13-LO. Registravimo Nr. 7
Kodas 192049751
Sąskaitos Nr. LT 457300010073500123
Swedbankas


Fondo lėšos skiriamos remti:

Mykolo Romerio universiteto studentus, kurie atstovauja universitetui įvairiuose tarptautiniuose konkursuose, praktiniuose - moksliniuose seminaruose, projektuose, forumuose, dalyvauja stažuotėse, tikslinėse vasaros stovyklose, tarptautinėse konferencijose, mokslinių draugijų, meno, sporto ar kitoje akademinėje veikloje.

Fondas studentams gali padengti dalyvio mokestį ar kompensuoti kelionės, pragyvenimo išlaidas.

Paraiškos paramai gauti forma:

Fondo valdyba:
 • Pirmininkė – prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Žmogas ir visuomenės studijų fakulteto profesorė;
 • Pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Snieguolė Matulienė, Viešojo saugumo akademijos dekanė.
Nariai:
 • Audra Dargytė Burokienė, Tarptautiškumo tarnybos vadovė;
 • Aušra Šarėjūtė, Finansų tarnybos vadovė;
 • Prof. dr. Tadas Limba, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto profesorius;
 • Aleksandra Kostojanskaja, Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės prezidentė;
 • Doc. dr. Irmantas Rotomskis, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto docentas;
 • Prof. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto direktorius.
Studentų labdaros ir paramos fondo įstatai .


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747