MRU teisės aktai

STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Studijų programų komitetai ir studijų programų vadovai:

Teisės mokyklos studijų programų komitetų sudėtys (aktuali redakcija nuo 2022-02-09)
Viešojo saugumo akademijos studijų programų komitetų sudėtys (nuo 2021-11-12)
Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijų programų komitetų sudėtys (nuo 2022-03-25)
Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto studijų programų komitetų sudėtys (aktuali redakcija nuo 2022-03-02)
Studijų programų vadovų sąrašas ir tarptautinių, tarpinstitucinių studijų programų komitetų sudėtys (aktuali redakcija nuo 2022-05-06)

STUDIJŲ TVARKA

STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO TVARKA

PRAKTIKŲ ATLIKIMO TVARKA

STUDIJŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI

STUDIJŲ KAINA IR FINANSAVIMAS

JUDUMAS

KITI TEISĖS AKTAI