Lietuvos Respublikos teisės aktai

LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDARA STUDIJŲ KRYPTYS, KRYPČIŲ GRUPĖS. STUDIJŲ PROGRAMŲ KODAVIMAS, REGISTRAVIMAS IŠORINIS VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS STUDIJŲ PROGRAMŲ BENDRIEJI APRAŠAI IR VYKDYMAS
STUDIJŲ KRYPČIŲ APRAŠAI
STUDIJŲ PROCESAS KITI TEISĖS AKTAI