Lietuvos Respublikos teisės aktai

LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDARA STUDIJŲ KRYPTYS, KRYPČIŲ GRUPĖS. STUDIJŲ PROGRAMŲ KODAVIMAS, REGISTRAVIMAS IŠORINIS VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS STUDIJŲ PROGRAMŲ BENDRIEJI APRAŠAI IR VYKDYMAS
STUDIJŲ KRYPČIŲ APRAŠAI
STUDIJŲ PROCESAS KITI TEISĖS AKTAI
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747