PSBD sutapčių patikra


 • Baigiamojo darbo sutapčių patikra ESAS ir OXSICO sistemose 

  Universitete ginami baigiamieji darbai yra patikrinami ESAS ir Oxsico sutapčių patikros sistemose.
  ESAS atlieka patikrą su su eLABa sistemoje esančiais rašto darbais, t.y. Lietuvos aukštųjų mokyklų publikacijomis, studentų rašto darbais.
  Oxsico atlieka patikrą su viešu interneto turiniu (pvz. laisvai internete prieinamais informacijos šaltiniais, įstaigų svetainėmis, atvirosios prieigos leidiniais) bei moksliniais straipsniais (80 milijonų dokumentų, 49 bilijonų mokslo darbų).
  Baigiamasis darbas  sutapties patikrai ESAS sistemoje keliamas į MRU Informacinę sistemą "Studijos". Studento įkeltą baigiamąjį darbą vadovas pateikia sutapties patikrai  ESAS sistemoje.

 • Baigiamojo darbo įkėlimas OXSICO sutapties patikrai
Baigiamuosius darbus sutapties patikrai per Oxsico sistemą privalo įkelti pats studentas.
Baigiamasis darbas įkeliamas į Moodle aplinką 
BD sutapties patikra (Edukologijos ir socialinio darbo institutas)“ – taip darbas pateikiamas Oxsico sutapties patikrai (jeigu šios Moodle aplinkos nematote, informuokite mus el.paštu albina.spa@mruni.eu).
Instrukcija kaip įkelti darbą sutapties patikrai į MOODLE aplinką

Baigiamąjį darbą sutapties patikrai galite iš viso įkelti tris kartus. Pirmieji du įkėlimai skirti savitikrai, t.y. nuo 2021 m. balandžio 1 d.  galite patys pasitikrinti, ar jūsų baigiamajame darbe nėra plagiato. Sutapčių patikros ataskaitoje matysite pažymėtas teksto dalis, sutampančias su kitais dokumentais; nuorodas į sutapties šaltinius; informaciją apie perfrazavimus bei netinkamas citatas. Pastebėję trūkumus, juos ištaisykite, ir įkelkite darbą iš naujo.
Trečiasis įkėlimas – yra paskutinis, todėl įkelkite galutinę baigiamojo darbo versiją.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747