Profesinės studijos

PROFESINĖS PEDAGOGIKOS STUDIJOS

Informacija skelbiama čia

PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO REGLAMENTAS

2022/2023 s. m. rudens semestro Pedagogikos  profesinių studijų  baigiamųjų darbų gynimas numatytas 2022 m. lapkričio 18   dieną , I- 417 auditorijoje.
 

Pagal MRU studijų rezultatų vertinimo tvarką „56. Parengtą baigiamąjį darbą studentas įteikia vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki studijų grafike nurodyto baigiamųjų darbų gynimo termino pradžios. Kartu su baigiamuoju darbu studentas pateikia nustatytos formos deklaraciją, kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių. (Formą studentas gali rasti metodiniuose nurodymuose

Baigiamasis darbas, kaip numatyta MRU studijų rezultatų vertinimo tvarkos 57 punkte, turi būti įkeltas į informacinę sistemą STUDIJOS ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo, tačiau vadovams pateikiamas likus mėnesiui iki gynimo.

Darbus reikia įkelti iki 2022 m. lapkričio  9 d.  12.00 val.  Įkėlus darbą, pranešti vadybininkei albina.spa@mruni.eu, tel. 8 659 73387.

Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinės komisijos posėdžių tvarkaraštis bus paskelbtas 2022 m. lapkričio 11  d. 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į studijų vadybininkę Albiną Spadavičiūtę, el.p albina.spa@mruni.eu, tel. 8 659 73387.