Mokslinė veikla

Svarbiausių publikacijų sąrašas:

1. Spurga S., Žalėnienė I. „The Changing Role of Universities in Lithuanian Society“, Hilligje van’t Land, Andreas Corcoran, Diana-Camelia Iancu (eds) The Promise of Higher Education. Essays in Honour of 70 Years of IAU. Springer, 2021, pp. 227 – 232.
2. Spurga S. „Lithuania“, A. Bitonti, Ph. Harris (eds) Lobbying in Europe: public affairs and the lobbying industry in 28 EU countries. Palgrave Macmillan, 2017, pp. 227-235.
3. Spurga S. „Demokratija ir pilietinė visuomenė nacionalinėse valstybėse ir Europos Sąjungoje: Vidurio ir Rytų Europos demokratizacija.“ Monografija. Mykolo Romerio universitetas, 2012.
4. S. Spurga „Pokomunizmas po dvidešimt metų: Šiaurės Europos valstybių, Pietų Europos valstybių ir Vidurio ir Rytų Europos valstybių demokratijos rodiklių palyginimas“, Politologija. 2011 4 (64) tomas, p. 146 – 183.
5. Spurga S. „Komunistinis įspaudas Vidurio Rytų Europos valstybių pilietinėje visuomenėje“, Darbai ir dienos. 2008, t. 49, p. 235-250.
6. Spurga S. „Europeanization of Civil Society in the Baltic States: Promotion or Constraint of Democratization?“, Viešoji politika ir administravimas. 2007, Nr. 22, p. 57-68.
7. Spurga S. „Evaluation of the Impact of European Integration on Civil Society of The Baltic States“, Lithuanian Foreign Policy Review. 2006, t. 1 (17), pp. 96 – 118.
8. Augustinaitis A., Kraujelytė A., Spurga S. ”Kuriančiosios, žinių visuomenės plėtra”, M. Adomėnas, A. Augustinaitis, D. Kuolys, E. Motieka (sud.) Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos. Versus aureus, 2006, p. 165-217.
9. Aleknonis G., Janeliūnas T., Spurga S. „Komunikacijų ir naujųjų technologijų iššūkiai, atsakymų į juos būdai“, M. Adomėnas, A. Augustinaitis, D. Kuolys, E. Motieka (sud.) Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos. Versus aureus, 2006, p. 217-254.
10. Spurga S. „Lithuanian interest intermediation and communication of interest groups at the EU level”, Informacijos mokslai. 2005, t. 35, pp. 136-50.
11. Spurga S. „Europos Sąjungos plėtra ir integracija“, mokomasis – metodinis leidinys, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2009.  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747