Apie vicerektorių


Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: I-219
Tel.: (8 5) 271 4630
El. p.: saspur@mruni.eu

Vicerektorius: Doc. dr. Saulius Spurga
Kab.: I-219
Tel.: (8 5) 271 4630
El. p.: saspur@mruni.eu

Vicerektoriaus patarėja: Aušra Jasiulienė
Kab.: I-206
Tel.: (8 5) 271 4539
El. p.: askab@mruni.eu


Pagrindinės vicerektoriaus atsakomybių sritys:
  • Formuoja Universiteto plėtros strategiją ir prioritetus, koordinuoja šios strategijos įgyvendinimą;
  • Atsako už Bendruomenės gerovės centro, Dokumentų tarnybos, Personalo tarnybos, Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos, Ūkio tarnybos, Informacinių technologijų centro veiklą;
  • Atsako už Universiteto vadybos sistemos ir struktūros tobulinimą;
  • Formuoja Universiteto infrastruktūros strategiją ir prioritetus, atsako už šios strategijos įgyvendinimą.
  


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747