Lietuvos universitetų tinklo pertvarka

2018-05-31

VRM, ŠMM, MRU ir VGTU pasirašė susitarimą dėl Viešojo saugumo akademijos steigimo

33992945102164691933123608256459471279095808n

Gegužės 31 dieną Mykolo Romerio universitetas (MRU), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija (VRM) ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) pasirašė susitarimą dėl Viešojo saugumo akademijos steigimo.
Akademiją numatoma įkurti MRU Viešojo saugumo fakulteto pagrindu jungiant MRU ir VGTU ir pasitelkiant abiejų universitetų fakultetų, institutų, mokyklų, laboratorijų, centrų, akademinių bei mokslinių padalinių mokslinį potencialą.
Akademija bendradarbiaus su VRM pavaldžiomis pareigūnų profesinį mokymą vykdančiomis įstaigomis, užtikrins pareigūnų rengimo sistemos vientisumą, sudarys mokymosi visą gyvenimą sąlygas.Akademija taip pat planuoja vykdyti VRM pavaldžioms institucijoms reikalingą tęstinį mokymą, mokslinę veiklą pagal VRM suderintas mokslinių tyrimų kryptis.
„Visi statutiniai pareigūnai būtų rengiami vienoje įstaigoje. Akademija taip pat užtikrintų nuolatinį pareigūnų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą. Atsirastų bendras pareigūnų mokymo standartas,“ –– aiškina vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.
Bendradarbiaujant su VRM, bus kuriamos ir naujos studijų ir mokymo programos, užtikrinant tinkamą statutinių tarnybų specialistų parengimą, studijų programų tarpkryptiškumą, praktinį, profesinį rengimo profilį. Akademijos dėstytojai taip pat dalyvautų tobulinant pareigūnų profesinio rengimo programas.
„Akademija, kaip integralus jungtinio universiteto padalinys, sudarys prielaidas visų sričių vidaus tarnyboms pakilti į naują lygį – vystyti daugiadisciplininius mokslinius tyrimus, užtikrinti aukščiausią studijų kokybę ir pritaikomumą. Tai ypač svarbu sudėtingėjančių iššūkių, tokių kaip kibernetinis saugumas, hibridinės grėsmės, akivaizdoje“, – sako Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.
Steigiama akademija pagal susitarimą bendradarbiautų su vidaus tarnybos pareigūnų profesinio mokymo įstaigomis ir padaliniais (3 mokyklos, 3 mokymo centrai ir 1 mokymo poskyris), Muitinės mokymo centru ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos mokymo centru.
„Šiuolaikinis pareigūnas be teisinio išsilavinimo turi įgyti ir itin aukštą technologinį raštingumą – jau dabar didžioji dalis saugumo technologijų grindžiama dirbtiniu intelektu, sensoriais, vaizdo ir garso atpažinimo technologijomis. VGTU, prisiimdamas atsakomybę už naujos kartos ir aukščiausios kvalifikacijos pareigūnų rengimą, prisiima įsipareigojimą ir pažadą Lietuvai – stiprinti šalies saugumą, paruošiant itin šiuolaikiškus specialistus“, – sako VGTU rektorius prof. dr. Alfonsas Daniūnas.
Pareigūnams akademijoje būtų sudaromos nuolatinio tobulėjimo ir mokymosi sąlygos siekiant tolesnės karjeros. Atsirastų sąsaja tarp pirminio pareigūnų parengimo ir aukštojo mokslo.
„Šiandien visuomenės pasitikėjimas statutiniais pareigūnais itin aukštas, tačiau jiems svarbu įgyti ir naujų socialinių ir technologinių kompetencijų. Sutelkus dviejų universitetų – Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto – mokslo pajėgas ir išnaudojus ilgametę akademinę patirtį, šioje akademijoje bus užtikrintas pasaulinio lygio standartus ir šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkantis pareigūnų rengimas“, – sakė Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius.
Planuojama, kad Viešojo saugumo akademijoje iš viso galėtų studijuoti apie 1200 studentų, o neformaliame mokyme nuolat dalyvautų apie 500 klausytojų. Viešojo saugumo akademijos steigimui dar turi pritarti Vyriausybė ir Seimas.