Konferencijos, seminarai, paskaitos

2019-10-16

Universitete įvyko apvaliojo stalo diskusija „Europos mokslas, politikos ir teisės sankirtos“

inaki-del-olmo-nijueqw0rkg-unsplash 2019 m. spalio 15 dieną MRU Vertybių tyrimų laboratorija pakvietė akademinę bendruomenę ir visus besidominčius į diskusiją „Europos mokslas, politikos ir teisės sankirtos“.  

MRU Humanitarinių mokslų instituto docentas Povilas Aleksandravičius pristatė Europos mokslo, arba europologijos, formavimosi raidos etapus, programą bei aktualiąją problematiką, o MRU Viešojo saugumo akademijos profesorius Vytautas Šlapkauskas aptarė Lietuvos politikos ir teisės sankirtos aktualius iššūkius visuomenės grupių saugumo raidos kontekste.  
Po to vykusioje diskusijoje buvo ieškoma atsakymų į svarbius nūdienos klausimus: Kokios turėtų būti europietiškosios ir Lietuvos visuomenės tolimesnės formavimosi kryptys? Kokia yra ir kokia turėtų būti Europos vieta pasaulyje? Kaip apibūdinti atviros visuomenės poreikį ir būklę pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje? Ar liberalioji demokratija susiduria su egzistencinėmis problemomis ir kokios yra jos ateities perspektyvos? 
Renginys organizuotas vykdant Lietuvos mokslo tarybos programos „Modernybė Lietuvoje“ projektą „Europietiškoji tapatybė kaip esminis atvirosios visuomenės Lietuvoje formavimosi faktorius: filosofinė analizė ir juridinė interpretacija“ (Nr. S-MOD-17-19).