Konferencijos, seminarai, paskaitos

2020-04-10

Startavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų (pavaduotojų) akademija

pankaj-patel-jmewnm588-e-unsplash Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas bendradarbiaudamas su Vilniaus m. savivaldybe parengė „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų (pavaduotojų) akademijos“ programą. Balandžio 9 dieną įvyko pirmasis virtualus akademijos renginys, kurio tema - „Komunikaciniai kanalai bendravimui siekiant pedagoginės sąveikos". 

Renginyje dalyvavo 72 Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojai ugdymui. Su seminaro dalyviais aptartos ir būsimos veiklos - balandžio mėn. pabaigoje planuojamas virtualus seminaras apie asmens duomenų apsaugos klausimus organizuojant nuotolinį mokymą/si. Dalyviai taip pat išsakė savo lūkesčius, į kuriuos bus atsižvelgiama formuluojant būsimų mokymų temas (konfliktai, jų sprendimo strategijos; darbo ir poilsio balansas dirbant virtualiai; bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais galimybės; edukacinių technologijų pasiūla ir galimybės; darbuotojų motyvavimas ir kt).
Seminare taip pat pristatytas Mykolo Romerio universitetas, vykdomos edukacinės veiklos, studijų programos bendradarbiavimo su Vilniaus m. savivaldybe patirtis. Taip pat buvo kalbama ir apie įvairias būsimų studijų universitete galimybes, pasinaudoti įgytų kompetencijų pripažinimo galimybe. 
Pirmąjį virtualų seminarą vedė MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto kompetencijų tobulinimo programų vadovas doc. dr. Romas Prakapas, , Vilniaus lopšelio darželio „Jurginėlis“ direktorius dr. Sergejus Neifachas, Vilniaus švietimo pažangos centro veiklos koordinatorė Agata Katkonienė