Naujausioji knyga

2018-05-18

Šiuolaikinė didaktika

siuolaikine-didaktikaz1

Gintautė Žibėnienė, Valdonė Indrašienė

Leidėjas: Mykolo Romerio universitetas
Išleidimo metai: 2017
Formatas: 17x25, kieti viršeliai
Puslapių skaičius: 320
ISBN ar kodas: 9789955302599

Leidinio „Šiuolaikinė didaktika“ tikslas – padėti kūrybingai, įdomiai ir metodiškai organizuoti mokymo(si) procesą.
Šiuolaikinė didaktika – mokymo ir mokymosi proceso organizavimo pagrindų, ugdymo mokslo ir praktikos sintezė, paremta ne tik pedagoginio darbo patirtimi, bet ir mokslo tyrimais bei analize. Vadovėlyje aprašomi pagrindiniai mokymo(si), refleksijos ir vertinimo metodai, apžvelgiamos XXI a. mokyklai itin svarbios ugdymo technologijos: kritinio mąstymo ir kūrybingumo ugdymo, mokymosi bendradarbiaujant, problemų sprendimo, refleksyviojo ir interaktyviojo mokymosi būdai.
Daug dėmesio skiriama gebėjimui įsivertinti ir grįžtamojo ryšio organizavimui, pateikiama brandos darbų rengimo rekomendacijų. Knygoje tam tikri simboliai pabrėžia esminius dėstymo aspektus ir autorių parengtas praktines užduotis.
Vadovėlis „Šiuolaikinė didaktika“ skirtas visų aukštųjų mokyklų studentams, ketinantiems dirbti pedagoginį darbą ir įgyti mokytojo kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems švietimo sistemos darbuotojams, siekiantiems tobulinti ugdomąją veiklą, taip pat dėstytojams, taikantiems vertinimo principus ir metodus studijų procese studentų pažangai reflektuoti ir vertinti.