Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2020-12-02

Sigutė Stankevičiūtė gins daktaro disertaciją „Asmens duomenų rinkimo elektroninėje erdvėje teisėsaugos ir žvalgybos tikslais reglamentavimas“

scott-graham-5fnmwej4taa-unsplash-3 2020 m. gruodžio 21 d. 10 val. Sigutė Stankevičiūtė (Baudžiamosios teisės ir proceso institutas) gins daktaro disertaciją „Asmens duomenų rinkimo elektroninėje erdvėje teisėsaugos ir žvalgybos tikslais reglamentavimas“ (teisė, S 001). Gynimas vyks nuotoliniu būdu, nuoroda bus paskelbta vėliau. 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE TEISĖSAUGOS IR ŽVALGYBOS TIKSLAIS REGLAMENTAVIMAS Disertacijos rašymo metu atlikto tyrimo tikslas – ištirti teisinio asmens duomenų rinkimo elektroninėje erdvėje teisėsaugos ir žvalgybos tikslais teisinio reglamentavimo ypatumus bei išskirti gerosios praktikos pavyzdžius pagal kuriuos būtų galima tobulinti Lietuvos teisės aktus. Chronologine tvarka disertacijoje yra analizuojama bendrosios teisės tradicijų (Jungtinių Amerikos Valstijų), supranacionalinio lygmens (Europos Tarybos ir Europos Sąjungos) ir kontinentinės teisės tradicinių (Lietuvos) asmens duomenų rinkimo elektroninėje erdvėje teisėsaugos ir žvalgybos tikslais reglamentavimas. Pagrindinė mokslinio tyrimo išvada – asmens duomenų rinkimo elektroninėje erdvėje teisėsaugos ir žvalgybos tikslais reglamentavimas Lietuvos teisės aktuose neatitinka teisėtam teisės į asmens duomenų apsaugą suvaržymui keliamų reikalavimų.  

LEGAL REGULATION OF ELECTRONIC SURVEILLANCE 
The objective of research was to analyze the peculiarities of the legal regulation on electronic surveillance for the purposes of law enforcement and intelligence and to identify good practice examples that could improve Lithuanian laws. The regulation of electronic surveillance in common law (the case of United States), at a supranational level (the case of Council of Europe and European Union) and continental law (the case of Lithuania) is analyzed in dissertation in chronological sequence. The main conclusion of a research is that the regulation of electronic surveillance in Lithuanian laws does not comply with the requirements for lawful restriction of the right to personal data protection.