Renginiai ir įvykiai

2021-02-18

Seniūnaičiai – mes norime būti naudingi savo gyvenamai vietovei

example-562 Vasario 17 dieną, antrojo laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės posėdžio metu vyko nuotolinė diskusija „Piliečių (seniūnaičių) dalyvavimas savivaldos sprendimų priėmime“. 

Diskusijoje pristatyti Mykolo Romerio Universiteto Viešojo administravimo instituto dėstytojo dr. Sauliaus Nefo atliktos studijos rezultatai, dalintasi įžvalgomis ir praktikomis, aptartas seniūnaičių pareigybės tikslingumas ir savivaldos sistema. „Tyrimo, kuris atliktas 2019 m. gruodžio – 2020 m. birželio mėn., septyniolikoje savivaldybių (apklausoje dalyvavo daugiau 500 seniūnaičių) metu išryškėjo seniūnaičių psichologinės ir juridinės darbo prielaidos“, - dėstė dr. Saulius Nefas. „Mes, seniūnaičiai renkami gyventojams nepatogiu būdu – organizuojami dar vieni rinkimai, kai galėtų būti kartu su kitais rinkimais“. Tokia nuostata buvo išsakyta visose 17 savivaldybių. 
Tuo tarpu beveik visose savivaldybėse (13 iš 17) apklaustieji teigė, kad „seniūnaičiu esu jau kelinta kadencija, bet pirmą sykį esu pakviestas į savivaldybę, o tuo labiau į mokymus“. Taip pat daugiau nei pusė (60 proc.) apklaustųjų teigė, kad užmokesčio ir darbo atsakomybės proporcija visiškai neigiama. Ir beveik visi (95 proc.) apklaustųjų seniūnaičių įvardijo, kad „mes norime būti naudingi savo gyvenamai vietovei“. MRU dėstytojo tyrimas atskleidė, kad turime didžiulį socialinį kapitalą, tik reikia leisti sudaryti sąlygas atsirasti modeliams, kad savivaldybėse būtų vadovaujamasi lietuviška gerąja praktika, kuri prisidėtų prie seniūnaičių įgalinimo ir statuso išgryninimo. 
Diskusijoje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, bendruomeninių organizacijų, akademinių institucijų atstovai, visuomenininkai, Seimo nariai. Jie svarstė kaip galėtų būti pagerinta seniūnaičių rinkimo situacija, seniūnaičių statusas, padidinta motyvacija atlikti vykdomas funkcijas, suteikta daugiau teisių ir įgalinimo veikti. Buvo pasikeista nuomonėmis dėl teisinio seniūnaičių rinkimo reglamentavimo. Buvo svarstoma, kad rinkimų sistemą reikia tobulinti nuolat galvojant apie Konstitucines nuostatas ir nuostatų įgyvendinimą vykdyti būtent per savivaldybes. Seimo socialdemokratų frakcijai priklausantis Kęstutis Vilkauskas džiaugėsi, kad vyko aktyvi ir daugialypė diskusija bei pabrėžė, kad po šių diskusijų turi būti teikiami įstatymų projektai išsakytai problemai. Klausimas aktualus, todėl jam ir ateityje bus skiriama daug dėmesio. Siekiama kuo nuodugniau ir detaliau išdiskutuoti bei priimti geriausius sprendimus, nepamirštant pasitelkti ir kitų valstybių gerosios patirties. 
Posėdžio pabaigoje buvo pritarta Seimo laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės Seimo pavasario sesijos darbų planui. Artimiausia nuotolinė diskusija vyks kovo mėn. tema „Bendruomenių plėtros įstatymo įgyvendinimo problematika: Savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybų veiksnumas ir efektyvumas.“