Lietuvos universitetų tinklo pertvarka

2018-11-09

Seime pritarta svarstyti nutarimo projektą dėl MRU ir VGTU susijungimo

Lapkričio 8 d. švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė Seimui pateikė Vyriausybės siūlymą pradėti Mykolo Romerio universiteto (MRU) reorganizavimą prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) būdu. Vyriausybė pasiūlė Seimui pradėti MRU reorganizavimą prijungimo prie VGTU būdu ir pasiūlyti universitetams pateikti Vyriausybei su reorganizavimu susijusius dokumentus – reorganizavimo sąlygas, planą ir statuto projektą. Šiam siūlymui turi pritarti Seimas.
„Konsoliduoti aukštojo mokslo išteklius labai svarbu siekiant užtikrinti studijų ir mokslo kokybę: konkurencingas ir šiuolaikinio pasaulio iššūkius atliepiančias studijas – studentams, geras darbo sąlygas – dėstytojams ir mokslininkams, inovatyvius sprendimus siūlančius tyrimus – valstybei, – sako ministrė J. Petrauskienė. – Universitetų tinklo optimizavimas žingsnis po žingsnio nuosekliai juda šių tikslų įgyvendinimo link“.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) yra vienas stipriausių technologinio profilio Lietuvos universitetų, kylantis tarptautiniuose reitinguose ir išsiskiriantis glaudžiu bendradarbiavimu su verslu.
Mykolo Romerio universitetas (MRU) – didžiausias Lietuvoje profilinis socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi studijų ir mokslo komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. Prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto prijungus Mykolo Romerio universitetą, Vilniuje veiktų technologinis universitetas su stipriu socialinių mokslų branduoliu, orientuotas į naujas darbo rinkos tendencijas atitinkančių technologinių studijų programų vystymą, lyderystę technologinių mokslų bei inovacijų srityje, glaudų ryšį su verslu, valdžia ir visuomene.
„Lietuva, kaip ir kitos Europos ir pasaulio valstybės, susiduria su kibernetinio saugumo, valstybės viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo iššūkiais, jų teisiniu reglamentavimu. Dabar kaip niekad reikalinga technologinių ir socialinių mokslo sričių sąveika bei inovacijų kūrimas ir jų pritaikymas. Konsolidacija Vilniaus Gedimino technikos universitetui padės dar efektyviau vystyti prioritetinius ateities technologijų ir šiuolaikinės visuomenės raidos mokslinius tyrimus – sustiprinti ir vystyti technologines bei inžinerines studijų ir mokslo kryptis kartu su teisės, ekonomikos, vadybos, viešojo saugumo, psichologijos ir kitais mokslais, – pabrėžia Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius prof. dr. Alfonsas Daniūnas.
Pasak VGTU rektoriaus, naujos universiteto kryptys bus grindžiamas technologinių ir socialinių mokslo potencialų jungtimi. Tokios jungties pavyzdžiai yra šie pasaulyje sėkmingi universitetai Nanyango technologijos universitete Singapūre, Masačusetso technologijos institutas (MIT) Amerikoje, Sidnėjaus technikos universitetas Australijoje, Aalto universitetas Suomijoje.
Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius pabrėžia, kad šio nutarimo pateikimas Seimo svarstymui yra svarbus žingsnis siekiant pradėti realiai įgyvendinti unikalaus universiteto viziją, grindžiamą technologinių ir socialinių mokslų sinergija. Rektorius įsitikinęs, kad jungdamiesi du skirtingų profilių Vilniaus universitetai gali sukurti bendrą strategiją, išsikelti ir pasiekti ambicingus uždavinius, išnaudodami tarpdicipliniškumo ir tarpkryptiškumo galimybes. „Technologinės studijų ir mokslo kryptys kartu su teisės, ekonomikos, vadybos, viešojo saugumo ir valdymo, psichologijos, edukologijos ir kitais socialiniais mokslais gali sukurti tokią studijų ir mokslo kokybę, kurios reikia šalies socialinei gerovei ir Lietuvos konkurencingumui didinti“, – sako MRU rektorius.
Pasak Algirdo Monkevičiaus, svarbu pabrėžti, kad pagal rengiamą 2018–2021 metų universitetų reorganizavimo planą numatoma sujungti besidubliuojančias abiejų universitetų studijų programas, o unikalias abiejų universitetų mokslo ir studijų kryptis ne tik išsaugoti, bet ir toliau stiprinti. Technologinių ir socialinių mokslų sinergija bus panaudota universiteto proveržiui ir inovacijų kūrimui, plėtojant ateities visuomenės technologijų ir visuomenės saugumo mokslinių tyrimų kryptis.