Skelbiame

2022-05-30

Pradėta nauja iniciatyva: "HORIZON EUROPE calls YOUTH 2022"

heyoung-observers1200x630facebook

2022-ieji - Europos jaunimo metai. Jais bus dedamos intensyvesnės pastangos, kad jaunimo prioritetai būtų įtraukti į atitinkamas ES politikos sritis ir į visus ES sprendimų priėmimo proceso lygmenis.

Europos jaunimo metų proga Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas 2022 m. balandžio 1 d., pradėjo naują iniciatyvą: "HORIZON EUROPE calls YOUTH 2022".
Šia iniciatyva studentai kviečiami stebėtojų teisėmis dalyvauti vertinant programos "Europos horizontas" pasiūlymus. Paraiškas gali teikti studentai, šiuo metu studijuojantys bet kurios disciplinos magistrantūros studijų programą bet kuriame ES valstybių narių universitete. Ypač raginami teikti paraiškas studentai iš nepalankioje padėtyje esančių ir įvairių socialinių sluoksnių arba priklausantys pažeidžiamoms grupėms.

Pirmieji jaunieji stebėtojai bus pakviesti dalyvauti programos "Horizontas Europa" mokslinių tyrimų pasiūlymų vertinimuose, kurie vyks nuo 2022 m. rugsėjo mėn. Vertinimai apima visas mokslo sritis plačiąja prasme - nuo socialinių ir humanitarinių iki gamtos ir inžinerijos mokslų. Jauniesiems stebėtojams bus paskirtas Europos Komisijos mentorius, kuris juos lydės viso vertinimo proceso metu.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą galima rasti čia.

Kas jums iš to?
  • Stebėsite nepriklausomų ekspertų, vertinančių pasiūlymus, darbą. Tai unikali galimybė tiesiogiai patirti, kaip naudojamas ES programos "Horizontas Europa" biudžetas, atrenkant geriausius pasiūlymus sąžiningame ir nešališkame vertinimo procese griežtos konkurencijos sąlygomis.
  • Gausite žinių ir paramą, padėsiančią ugdyti pasiūlymų vertinimui svarbius įgūdžius, įgysite vidinį požiūrį ir supratimą apie ES finansavimo programų galimybes, kurias galėsite panaudoti vėliau savo karjeroje.
  • Jei būsite atrinkti ir sėkmingai dalyvausite, gausite Europos Komisijos išduodamą "Jaunojo stebėtojo" sertifikatą.
  • Jums teks pagrindinis vaidmuo išbandant šią naują iniciatyvą - teiksite atsiliepimus Europos Komisijai ir dalyvausite tolesniuose veiksmuose, kuriais siekiama įkvėpti jaunimą įsitraukti į mokslinius tyrimus.
Kas gali teikti paraiškas?
  • Šiai iniciatyvai paraiškas gali teikti studentai, šiuo metu studijuojantys ES valstybės narės universitete bet kurios srities magistrantūros studijų programą. Ypač raginami teikti paraiškas studentai iš nepalankioje padėtyje esančių ir įvairių socialinių sluoksnių arba priklausantys pažeidžiamoms ir marginalizuotoms grupėms.
Kaip teikti paraiškas?
  • Jei atitinkate reikalavimus, galite teikti paraišką užpildydami savo profilį programos "Horizontas Europa" finansavimo ir konkursų portale, vadovaudamiesi nurodymais. Jaunųjų stebėtojų atrankos procesas yra tęstinis - nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (2022 m. balandžio 1 d.) iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos (2022 m. gruodžio 14 d.). Jaunieji stebėtojai bus kviečiami skirtingu laiku, atsižvelgiant į vertinimų tvarkaraštį. Kandidatuokite dabar, kad padidintumėte savo galimybes.
Jeigu Jūs būsite pasirinktas, vertinimo metu jums teks atlikti šiuos vaidmenis:
  • stebėti vertinimo proceso eigą
  • dalyvauti specialiame seminare apie vertinimo procesą ir praktinius bei etinius klausimus, susijusius su jūsų dalyvavimu.
  • stebėtojo teisėmis dalyvauti konsensuso ir komisijos posėdžiuose.
  • parengti trumpą ataskaitą, kurioje aprašysite savo, kaip jaunojo stebėtojo, požiūrį į vertinimą.
Po vertinimo galite būti pakviesti dalyvauti tolesnėje veikloje, kurią, padedant Europos Komisijai, gali organizuoti universitetai ir kiti partneriai, kad pasidalytumėte savo patirtimi.

Universitetai yra svarbūs šios iniciatyvos partneriai, galintys paskatinti ir paremti pareiškėjus. Universitetai, kurių studentai dalyvauja programos "Horizontas Europa" vertinimuose kaip jaunieji stebėtojai, gali būti pakviesti dalyvauti tolesnėje įvairaus lygmens (Europos, nacionalinio, regioninio) veikloje, kuria bus siekiama pasidalyti jaunųjų stebėtojų patirtimi mokslinių tyrimų bendruomenėse.