Skelbiame

2022-12-28

Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja

mru 2022-12-22 d. vyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdžio metu buvo svarstomi šie klausimai:

 • Dėl Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos instituto direktoriaus patvirtinimo pareigoms.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto apeliacijų nuostatų patvirtinimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto Studijų rezultatų vertinimo tvarkos 164 punkto pakeitimo.
 • Dėl studentų ir klausytojų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto I ir II pakopos, profesines ir papildomąsias studijas 2023 metais taisyklių patvirtinimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto bendrųjų universitetinių, laisvųjų ir mainų studentams užsienio kalbomis dėstomų studijų dalykų ir mikrokredencialų sąrašų patvirtinimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto bakalauro, papildomųjų, magistrantūros ir profesinių studijų kainų dydžių pagal studijų programas bei formas, įstojusiesiems nuo 2023/2024 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto įmokų mokėjimo administravimo tvarkos patvirtinimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatų 3 punkto, 26.2.1, 26.3, 26.4 papunkčių, 27 punkto, 28.2–28.4, 29.1–29.3 papunkčių, 77, 78, 80 punktų pakeitimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto organizacinės struktūros pakeitimo.

Po svarstymų buvo nutarta:
 • Patvirtinti prof. dr. Rasą Pilkauskaitę-Valickienę Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos instituto direktoriaus pareigoms.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto apeliacijų nuostatus.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto Studijų rezultatų vertinimo tvarkos 164 punkto pakeitimą.
 • Patvirtinti Studentų ir klausytojų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto I ir II pakopos, profesines ir papildomąsias studijas 2023 metais taisykles.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto bendrųjų universitetinių, laisvųjų ir mainų studentams užsienio kalbomis dėstomų studijų dalykų ir mikrokredencialų sąrašą.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto bakalauro, papildomųjų, magistrantūros ir profesinių studijų kainų dydžius pagal studijų programas bei formas, įstojusiesiems nuo 2023/2024 studijų metų.
 • Pritarti Mykolo Romerio universiteto tarybai teikiamam siūlymui dėl Mykolo Romerio universiteto įmokų mokėjimo administravimo tvarkos patvirtinimo.
 • Pritarti Mykolo Romerio universiteto tarybai teikiamam siūlymui dėl Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatų 3 punkto, 26.2.1, 26.3, 26.4 papunkčių, 27 punkto, 28.2–28.4, 29.1–29.3 papunkčių, 77, 78, 80 punktų pakeitimo.
 • Pritarti Mykolo Romerio universiteto tarybai teikiamam siūlymui dėl Mykolo Romerio universiteto organizacinės struktūros pakeitimo.

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.