Skelbiame

2022-07-01

Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja

mru-pastatas

Birželio 30 d. vyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdžio metu buvo svarstomi šie klausimai:
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo dr. Pam Fredman.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų suteikimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto doktorantūros studijų kainų dydžių, įstojusiesiems nuo 2022-2023 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl Teisės mokyklos pirmos pakopos studijų programos Teisė specializacijos Teisė ir finansinės technologijos pavadinimo pakeitimo.
 • Dėl Teisės mokyklos ketinamos vykdyti pirmosios pakopos studijų programos Teisė specializacijos Teisė ir globalus saugumas patvirtinimo.
 • Dėl patikslintų Teisės mokyklos antrosios pakopos studijų programos Europos Sąjungos teisė ir valdymas ir studijų programos Teisė specializacijų Tarptautinė teisė bei Teisė, technologijos ir verslas nuolatinių studijų planų, įstojusiesiems nuo 2022-2023 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl patikslintų Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė specializacijos Teisė ir tarptautiniai santykiai nuolatinių studijų planų, įstojusiesiems 2021-2022 studijų metais ir nuo 2022-2023 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė ir penitencinė veikla ir antrosios pakopos studijų programos Tarptautinė teisė nevykdymo ir išregistravimo.
 • Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Startuolių kūrimas ir verslumas pavadinimo, studijų krypties pakeitimo ir jos patikslintų nuolatinių ir ištęstinių studijų planų, įstojusiesiems nuo 2022-2023 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos jungtinės studijų programos Informatika ir vaizdo turinys nevykdymo ir išregistravimo ir studijų programos Finansų valdymas specializacijos Verslo apskaita nevykdymo.
 • Dėl patikslintų Viešojo saugumo akademijos pirmosios pakopos studijų programos Teisė ir ikiteisminis procesas specializacijos Teisė ir kriminalistika nuolatinių studijų planų, įstojusiesiems 2020-2021 ir 2021-2022 studijų metais, patvirtinimo.
 • Dėl Senato 2022 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 1SN-16 patvirtintų studentų ir klausytojų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto I ir II pakopos, profesines ir papildomąsias studijas 2022 metais taisyklių 172 punkto pakeitimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatų, patvirtintų Mykolo Romerio universiteto tarybos 2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 1UT-14, pakeitimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto įmokų mokėjimo administravimo tvarkos, patvirtintos Mykolo Romerio universiteto tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1UT-21, pakeitimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos patvirtinimo.

Po svarstymų buvo nutarta:
 • Suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą dr. Pam Fredman.
 • Suteikti profesoriaus pedagoginį vardą dr. Virginijui Bitei.
 • Suteikti docento pedagoginį vardą dr. Violetai Jegelevičienei.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto doktorantūros studijų kainų dydžius, įstojusiesiems nuo 2022-2023 studijų metų.
 • Pakeisti Teisės mokyklos pirmos pakopos studijų programos Teisė specializacijos Teisė ir finansinės technologijos pavadinimą.
 • Patvirtinti Teisės mokyklos ketinamos vykdyti pirmosios pakopos studijų programos Teisė specializaciją Teisė ir globalus saugumas.
 • Patvirtinti patikslintus Teisės mokyklos antrosios pakopos studijų programos Europos Sąjungos teisė ir valdymas ir studijų programos Teisė specializacijų Tarptautinė teisė bei Teisė, technologijos ir verslas nuolatinių studijų planus, įstojusiesiems nuo 2022-2023 studijų metų.
 • Patvirtinti patikslintus Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė specializacijos Teisė ir tarptautiniai santykiai nuolatinių studijų planus, įstojusiesiems 2021-2022 studijų metais ir nuo 2022-2023 studijų metų.
 • Nevykdyti ir išregistruoti Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programą Teisė ir penitencinė veikla ir antrosios pakopos studijų programą Tarptautinė teisė.
 • Patvirtinti Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Startuolių kūrimas ir verslumas pavadinimą, studijų krypties pakeitimą ir patikslinti nuolatinių ir ištęstinių studijų planus, įstojusiesiems nuo 2022-2023 studijų metų.
 • Nevykdyti ir išregistruoti Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos jungtinę studijų programą Informatika ir vaizdo turinys ir studijų programos Finansų valdymas specializaciją Verslo apskaita.
 • Patvirtinti patikslintus Viešojo saugumo akademijos pirmosios pakopos studijų programos Teisė ir ikiteisminis procesas specializacijos Teisė ir kriminalistika nuolatinių studijų planus, įstojusiesiems 2020-2021 ir 2021-2022 studijų metais.
 • Pakeisti Senato 2022 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 1SN-16 patvirtintų studentų ir klausytojų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto I ir II pakopos, profesines ir papildomąsias studijas 2022 metais taisyklių 172 punktą.
 • Siūlyti MRU tarybai patvirtinti Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatus, patvirtintus Mykolo Romerio universiteto tarybos 2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 1UT-14.
 • Siūlyti MRU tarybai patvirtinti Mykolo Romerio universiteto įmokų mokėjimo administravimo tvarkos, patvirtintos Mykolo Romerio universiteto tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1UT-21, pakeitimus.
 • Siūlyti MRU tarybai patvirtinti Mykolo Romerio universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką.

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.