Skelbiame

2022-05-04

Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja

mru-pastatas 2022-04-28 d. vyko Mykolo Romerio universiteto senato išvažiuojamasis posėdis Kaune, Viešojo saugumo akademijoje. Posėdžio metu buvo svarstomi šie klausimai:

 • Dėl Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro vardo suteikimo Egiliui Levitui.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo lektoriaus statuso suteikimo Eleonorai Dagienei.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto bendrųjų universitetinių, laisvųjų ir mainų studentams užsienio kalbomis dėstomų studijų dalykų sąrašų patvirtinimo.
 • Dėl patikslintų Viešojo saugumo akademijos studijų programų studijų planų, įstojusiesiems nuo 2022-2023 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl Viešojo saugumo akademijos ketinamos vykdyti antrosios pakopos studijų programos Teisė ir policijos veikla specializacijos Teisė ir korupcijos prevencijos veikla patvirtinimo.
 • Dėl Teisės mokyklos antrosios pakopos studijų programos Finansų teisė nevykdymo ir išregistravimo.
 • Dėl Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė ir jos specializacijų Teisė ir penitencinė veikla, Teisė ir finansinės technologijos, Teisė ir tarptautiniai santykiai vykdymo kalbos pakeitimo.
 • Dėl patikslintų Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programų Teisė bei Teisė ir muitinės veikla ištęstinių studijų, įstojusiesiems nuo 2019-2020 studijų metų ir Teisė, Teisė ir muitinės veikla nuolatinių bei ištęstinių studijų, Teisės programos specializacijos Teisė ir finansinės technologijos nuolatinių studijų, įstojusiesiems nuo 2020-2021 ir 2021-2022 studijų metų ir Teisės programos specializacijų Teisė ir tarptautiniai santykiai nuolatinių studijų bei Teisė ir penitencinė veikla ištęstinių studijų planų, įstojusiesiems nuo 2021-2022 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl patikslintų Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos Viešasis administravimas (anglų k.) studijų planų, įstojusiesiems nuo 2022-2023 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos Europos Sąjungos politika ir administravimas nevykdymo ir išregistravimo.
 • Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Tarptautinė apskaita ir auditas nevykdymo ir išregistravimo.
 • Dėl patikslinto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos Verslo sistemų ekonomika ištęstinių studijų plano, įstojusiesiems 2021-2022 studijų metais, patvirtinimo.
 • Dėl pavyzdinių Mykolo Romerio universiteto fakulteto instituto nuostatų patvirtinimo.
Po svarstymų buvo nutarta:
 • Atsižvelgiant į Senato komisijų (Studijų bei Personalo, ūkio ir finansų reikalų) vertinimus pritarti visiems svarstytiems klausimams.

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.

__________________________
* [Tekstą „MRU teisės aktų informacinėje sistemoje“ reikėtų padaryti susietą su internetiniu šaltiniu: https://teisesaktai.mruni.eu/cgi-bin/isak/oraisak?k=7 ]