Skelbiame

2022-04-04

Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja

mru 2022-03-31 d. vyko Mykolo Romerio universiteto (MRU) senato posėdis. Posėdžio metu buvo svarstomi šie klausimai:

 • Dėl Profesoriaus Mykolo Romerio vardinės stipendijos skyrimo.
 • Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Organizacijų vadyba ir antrosios pakopos studijų programos Projektų vadyba specializacijos Projektų vadyba nevykdymo ir išregistravimo.
 • Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos Finansų valdymas vykdymo kalbos pakeitimo.
 • Dėl patikslintų Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijų planų, įstojusiesiems nuo 2022-2023 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai vykdymo kalbos pakeitimo.
 • Dėl patikslintų Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto pirmosios pakopos studijų programų Psichologija, Vertimas ir redagavimas, Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara, Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba ir jos specializacijos Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos bei studijų programos Socialinis darbas ir teisės pagrindai specializacijos Socialinis darbas ir žmogaus teisės nuolatinių studijų planų, įstojusiesiems nuo 2019-2020, 2020-2021 ir 2021-2022 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl patikslintų Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto studijų planų, įstojusiesiems nuo 2022-2023 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl patikslintų Teisės mokyklos antrosios pakopos jungtinės studijų programos Europos ir tarptautinė verslo teisė ir studijų programos Teisė specializacijos Teisė, technologijos ir verslas nuolatinių studijų planų, įstojusiesiems nuo 2021-2022 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl patikslintų Teisės mokyklos studijų planų, įstojusiesiems nuo 2022-2023 studijų metų, patvirtinimo.
 • Dėl MRU mokslinės veiklos skatinimo fondo 2022 metų metinės veiklos ir lėšų paskirstymo pagal finansuojamas veiklas plano ir MRU mokslo skatinimo fondo 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 • Dėl studentų ir klausytojų priėmimo į MRU I ir II pakopos, profesines ir papildomąsias studijas 2022 metais taisyklių patvirtinimo.

Po svarstymų buvo nutarta:
 • Atsižvelgiant į Senato komisijų (Studijų bei Mokslo ir doktorantūros) vertinimus pritarti visiems svarstytiems klausimams.

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.