2022-04-04

MRU patvirtintas Psichologinio smurto atvejų vertinimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas

MRU siekia, kad būtų užkirstas kelias bet kokioms psichologinio smurto apraiškoms darbovietėje.

Kas yra psichologinis smurtas? Psichologinis smurtas yra apibrėžiamas kaip priešiški, neetiški, žeminantys, agresyvūs, užgaulūs, įžeidžiantys veiksmai, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo, studento ar jų grupės garbę ir orumą, psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją, studentą ar jų grupes įbauginti, sumenkinti ar įstumti į bejėgę padėtį.

Kokios yra psichologinio smurto formos? Yra išskiriamos dvi psichologinio smurto pasireiškimo formos: priekabiavimas (kuomet žmogus yra pakartotinai ir sąmoningai išnaudojamas, jam grasinama ir jis yra žeminamas dėl su darbu ar mokslu susijusių aplinkybių) bei smurtas (kuomet užpuolamas vienas ar daugiau darbuotojų ar studentų su darbu ar mokslu susijusiomis aplinkybėmis).

Kur galėčiau rasti informaciją? Norime visiems priminti, kad universitete nėra toleruotinos jokios psichologinio smurto apraiškos, nepagarbus elgesys su kolegomis ir studentais. Universitetas siekia kurti tokią bendruomenę, kuri gerbtų šalia esantį ir padėtų vieni kitiems iškilus sunkumams. Dėl šios priežasties Psichologinio konsultavimo skyrius parengė Psichologinio smurto atvejų vertinimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašą, kuriuo bus vadovaujamasi kruopščiai nagrinėjant pateiktus skundus dėl galimo psichologinio smurto.

Ką daryti patyrus ar pastebėjus psichologinio smurto apraiškas? Jeigu patyrėte ar pastebėjote psichologinį smurtą prieš kitą asmenį, turėtumėte:
  • apie patirto ar įtariamo psichologinio smurto atvejus žodžiu ar el. paštu pranešti Universiteto Bendruomenės gerovės centro Psichologinio konsultavimo skyriaus vadovui (Gustei Gramaglia, ggramaglia@mruni.eu), o jeigu jis atostogauja ar jo nėra dėl kitų priežasčių – Bendruomenės gerovės centro vadovui (Vilmai Miglinei, vilma.migline@mruni.eu);
  • nedelsdami įsikišti ir pasistengti užkirsti kelią tolimesniam psichologinio smurto vystymuisi;
  • galimam smurtautojui turite priminti Universiteto vidaus tvarkos taisykles.