Naujausioji knyga

2017-06-29

Išleisti trys „Pasaulio valstybių konstitucijos" tomai

photo-28-06-2017-17-25-15 Šiame leidinyje, kurį sudaro 3 tomai, pateikiami 55 pasaulio valstybių konstitucijų tekstai lietuvių kalba ir pratarmės kiekvienai konstitucijai. Pratarmėse atskleidžiami esminiai nacionalinių konstitucijų istorinės raidos bruožai, pagrindinių konstitucinių institutų turinys, jų politinė ir teisinė kilmė. Leidinys visų pirma skiriamas studijuojantiesiems konstitucinę teisę, taip pat tiems, kurie domisi nacionalinių politinių sistemų įvairove, visuomeninių santykių raiška konstitucijose ir kituose konstititucinės reikšmės aktuose.

Leidinį parengė Mykolo Romerio Universiteto mokslininkai, bendradarbiaudami su įvairių Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų darbuotojais. Tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje.