MRU LAB

2016-12-05

Doc. dr. Tatiana Machalova (Brno, Čekija) skaitė paskaitą „Normatyvinės teisės teorijos ateitis“

lektore-is-cekijos-1728 Gruodžio 7 dieną Tarptautinės teisės ir socialinės filosofijos asociacijos Lietuvos sekcija kartu su MRU Teisės fakulteto Viešosios teisės institutu ir MRU Socialinių inovacijų laboratorijų tinklo Vertybių tyrimų laboratorija kvietė pasiklausyti Masaryko universiteto (Brno, Čekijos Respublika) doc. dr. Tatianos Machalovos paskaitos apie normatyvinės teisės teorijos svarbą šiandieniniam teisiniam mąstymui.
Po paskaitos ir diskusijų, kuriose taip pat dalyvavo mokslininkai iš Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Vilniaus universiteto (VU) ir Kazimiero Simonavičiau universiteto (KSU), įvyko Tarptautinės teisės ir socialinės filosofijos asociacijos Lietuvos sekcijos narių susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta atnaujinti sekcijos veiklą ir jos prezidente paskirti Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto lektorę dr. Jolantą Bieliauskaitę.
Sekcijos generalinės sekretorės pareigas užėmė to paties instituto doktorantė Daiva Petrėnaitė.