Lietuvos universitetų tinklo pertvarka

2018-09-18

Algirdas Monkevičius: VRM veiksmai dėl Viešojo saugumo akademijos – keista viešųjų ryšių akcija

mru-rektoriaus---metine-ataskaita-8932

Viešoje erdvėje pasirodė LR Vidaus reikalų ministerijos bendrojo departamento pranešimas su priekaištais, esą Mykolo Romerio universitetas pažeidė susitarimą dėl Viešojo saugumo akademijos steigimo, ir tai tampa pretekstu nutraukti šį susitarimą. Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius minėtą pranešimą vadina keista viešųjų ryšių akcija.

Gerbiamas Rektoriau, kokia buvo MRU vadovybės reakcija pamačius šį pranešimą?
Mus nustebino VRM išplatinta informacija apie tai, kad Universitetas esą nesilaiko pasirašyto susitarimo. Noriu patikinti, kad yra priešingai – šio susitarimo, kurį pasirašė keturi partneriai, nuosekliai laikomės, ir nė iš vieno partnerio pastabų, priekaištų ar pasiūlymų dėl jo vykdymo iki šiol negavome. Šiame pranešime Vidaus reikalų ministerija įvardino tris pagrindines priežastis, kurios esą yra pagrindinės siekiant šį susitarimą nutraukti.

Kaip jas vertinate?
Sunku suvokti, kodėl Universiteto Viešojo saugumo fakulteto pavadinimo pakeitimas į Viešojo saugumo akademiją įvardijamas kaip problema. Būtent susitarime numatyta, kad Akademija steigiama MRU Viešojo saugumo fakulteto pagrindu, jos veiklai sutelkiant tematiškai susijusį MRU ir VGTU akademinių padalinių pedagoginį bei mokslinį potencialą. Nors Vyriausybė tik praėjusią savaitę priėmė nutarimą teikti Seimui svarstyti MRU ir VGTU susijungimo klausimą, MRU tiki universitetų susijungimo ir Viešojo saugumo akademijos perspektyvomis, ir tai pademonstravome jau dabar inicijuodami MRU Viešojo saugumo fakulteto pavadinimo keitimą.
Mums nesuprantamas ir antrasis priekaištas – kad Universitetas priėmė 15 studentų į pasienio apsaugos studijų programą. Juk pats Vidaus reikalų ministras 2018 m. balandžio mėn. 10 d. raštu kreipėsi į Universitetą, prašydamas 2018 metais į pasienio apsaugos studijų programą priimti 15 studentų. Keista, kad Vidaus reikalų ministro užsakymo įvykdymas sukelia Vidaus reikalų ministerijos nepasitenkinimą. O trečiasis priekaištas gali sukelti tik juoką: aptrupėjusios akademijos pastato, kuris, beje, turi Kultūros paveldo statusą, fasado sienos padažymas ruošiantis naujiems mokslo metams laikomas grėsme susitarimo įgyvendinimui.
Susidaro įspūdis, kad kažkam trukdo pradėti realūs darbai ir siekiama ne susitarime numatytų, bet kitų, mums nežinomų tikslų. Tuo pačiu patvirtiname, kad Universitetas ir toliau konstruktyviai bendradarbiaudamas su partneriais nuosekliai įgyvendins visas susitarimo nuostatas.

Dėkoju už pokalbį.