MRU LAB

2016-05-16

Adolfo Damušio demokratijos studijų centras kvietė susipažinti

adolfo-damusio-demokratijos-studiju-centras-kviecia-susipazinti-1125 Mykolo Romerio universiteto Vertybių tyrimų laboratorija gegužės 24 dieną pakvietė į MRU LAB mokslo kavinės renginį „Adolfo Damušio demokratijos studijų centras (ADDSC): tikslai, uždaviniai, veiklos gairės“.

Renginyje dalyvavo ADDSC Tarybos pirmininkas, MRU studijų prorektorius dr. Giedrius Viliūnas, ambasadorė Gintė Damušytė, ADDSC Tarybos narys, Vertybių tyrimų laboratorijos vadovas dr. Povilas Aleksandravičius ir ADDSC direktorius Vidmantas Valiušaitis.

Buvo parodytas trumpas filmas apie Adolfo Damušio demokratijos studijų centrą, pristatyti jo tikslai ir uždaviniai, aptartos veiklos gairės, galimos bendradarbiavimo plotmės ir kryptys su kitomis laboratorijomis bei universiteto padaliniais. 


LRT "Pasaulio lietuvių žinių" rubrikoje "Tapatybė.LT" - apie Adolfo Damušio demokratijos studijų centrą