Naujienų archyvas

Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc1979
Sveikiname
Ievą Deviatnikovaitę (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra) 2012 m. gruodžio 21 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Nepriklausomos reguliavimo institucijos valstybinio administravimo institucijų sistemoje" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Gediminą Užubalį (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) 2012 m. gruodžio 20 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Mokesčių teisės paskirtis ir funkcijos (apmokestinimo teorijų kritinė analizė)" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Aistę Račkauskaitę-Burneikienę (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedra) 2012 m. gruodžio 20 d. eksternu apsigynusią disertaciją "Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbinės garantijos: tarptautinių standartų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Simoną Nikartą (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedra) 2012 m. gruodžio 14 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Bendruomenių dalyvavimas nusikalstamumo prevencijoje" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ivans Jānis Mihailovs (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) 2012 m. gruodžio 7 d. eksternu rusų kalba apsigynusį disertaciją "Legal Culture of the Latvian Youth: Example of the Senior-grade Elementary School Pupils" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Darių Pranką (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedra) 2012 m. lapkričio 30 d.Mykolo apsigynusį disertaciją "Nusikalstamos veikos ir civilinės teisės pažeidimo atribojimo koncepcija Lietuvos baudžiamojoje teisėje" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Laurą Ustinavičiūtę (Socialinės politikos fakultetas, Psichologijos katedra) 2012 m. lapkričio 30 d. Mykolo apsigynusią disertaciją "Lietuvos teisės pažeidėjų rizikos veiksnių, susijusių su pakartotiniu nusikalstamumu, analizė" (Psichologija, 06 S).
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747