Naujienų archyvas

Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc1353
Sveikiname
Tomą Rytel (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra), gegužės 26 d.  apsigynusį disertaciją „Vartotojų sukuriamos vertės įmonei nustatymo modelis santykių marketingo koncepcijos aspektu“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1353
Sveikiname
Tadą Limba (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra), gegužės 26 d. apsigynusį disertaciją „Elektroninės valdžios paslaugų modeliai: jų taikymo galimybės Lietuvos savivaldybėse“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1353
Sveikiname
Arvydą Pocių (Teisės fakultetas, Kriminologijos katedra), gegužės 25 d. sėkmingai apsigynusį disertaciją „Asmenų, padariusių nužudymus, gyvenimo retrospektyva (kriminologinė analizė)“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1353
Sveikiname
Simoną Mesonienę (Socialinės politikos fakultetas, Penitencinės teisės ir veiklos katedra), gegužės 22 d. sėkmingai apsigynusią disertaciją „Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų: teisiniai ir socialiniai aspektai“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1353
Sveikiname
Iloną Bulgakovą (Teisės fakultetas, Baudžiamojo proceso katedra), gegužės 15 d. eksternu apsigynusią disertaciją „Tardymo ikiteisminiame tyrime raida: Latvijos patirtis“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1353
Sveikiname
Doc. dr. Editą Gruodytę (VDU Teisės fakultetas, Viešosios teisės katedra, MRU Viešo saugumo fakultetas, Teisės katedra), gegužės 15 d. sėkmingai atlikusią habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S). Atvirame habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Baudžiamosios atsakomybės už veikas, susijusias su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis optimizavimo gairės ir taikymo problemos“.
Išsamiau
dsc1353
Sveikiname
Imantą Lazdinį (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Aplinkos politikos ir valdymo katedra), gegužės 13 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Vadybos ir administravimo kryptyje (03S). Atvirame habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalgą „Darnaus vystymosi strateginio valdymo tobulinimas“.
Išsamiau
dsc1353
Sveikiname
Boguslavą Gruževskį (VU darbo ir socialinių tyrimų institutas), gegužės 12 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Vadybos ir administravimo kryptyje (03S). Atvirame habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Strateginis darbo išteklių valdymas harmonizuojant darbo jėgos pasiūlą ir paklausą Lietuvoje“.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747