Naujienų archyvas

Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc0013-570-formato
Sveikiname
Saulių Nefą (Viešojo administravimo fakultetas, Viešojo administravimo katedra), gruodžio 28 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Funkcionali vietos bendruomenė Lietuvos kaimuose ir miesteliuose” (Vadyba ir administravimas 03S).
Disertacijoje pirmą kartą apibrėžiama funkcionalios vietos bendruomenės samprata, nustatomos vietos bendruomenėje esančių institucijų galimybės formuoti funkcionalią vietos bendruomenę ir konkretūs institucijų vadybiniai veiksmai, kuriant funkcionalią vietos bendruomenę.
dsc0013-570-formato
Sveikiname
Darių Urboną (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra), gruodžio 21 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Kvaziteisminių institucijų jurisdikcinė veikla, taikant administracines sankcijas“ (Teisė 01S).
Išsamiau
Sveikiname sėkmingai apgynusius disertaciją
Dianą Paliukėnienę (Viešojo administravimo fakultetas, Viešojo administravimo katedra), gruodžio 18 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Socialinio kapitalo ir pilietinės visuomenės poveikio regioninio valdymo veiksmingumui įgyvendinant regioninę politiką analizė“ (Vadyba ir administravimas 03S).

Dangį Gudelį (Viešojo administravimo fakultetas, Viešojo administravimo katedra), gruodžio 19 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Savivaldybių veiklos matavimo modeliai ir jų įgyvendinimo galimybės Lietuvoje” (Vadyba ir administravimas 03S).
Išsamiau
Sveikiname sėkmingai atlikus habilitacijos procedūrą

Sveikiname doc. dr. Petrą Ancelį gruodžio 20 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, teisės kryptyje (01S).

dsc0013-570-formato
Sveikiname
Skirmantą Bikelį (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės katedra), gruodžio 14 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Tyčinė kaltė baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje” (Teisė 01S).

Skirmantę Klumbytę (Teisės fakultetas, Tarptautinės teisės katedra) gruodžio 14 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Baltijos jūros aplinkos apsauga pagal 1992 m. Helsinkio konvenciją ir Europos Bendrijos teisę” (Teisė 01S).
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747