x

Call for proposals


Mykolas Romeris University welcomes young researchers to apply for postdoctoral fellowship grants

In the 3rd quarter of 2019 the Research Council of Lithuania will launch the second call for proposals for project funding under the measure No 09.3.3-LMT-K-712 „Strengthening the Skills and Capacities of Public Sector Researchers for Engaging in High Level R&D Activities“ activity „Promotion of Post-Doctoral Fellowships“ of the Operational programme for the European Union funds’ investments in 2014–2020. 

The purpose of the measure is to enhance the scientific skills of students, researchers and scientists through practical activities, exchange of scientific ideas, and promoting the setting-up and development of scientific communication and networking. 

Mykolas Romeris University encourages all postdoctoral researchers to apply for the fellowships and join the research groups at the MRU LAB. More information: https://www.lmt.lt/en/competitive-research-funding/postdoctoral-fellowships/848.

If you are interested to conduct your research at Mykolas Romeris University please contact us at phd@mruni.eu.


 
Since 15 December 2017, Mykolas Romeris University has been implementing 3 projects, funded under the measure No 09.3.3-LMT-K-712 „Strengthening the Skills and Capacities of Public Sector Researchers for Engaging in High Level R&D Activities“ activity „Promotion of Post-Doctoral Fellowships“ of the Operational programme for the European Union funds’ investments in 2014–2020:

 • No. 09.3.3-LMT-K-712-02-0144 „Diskurso ryšiais anotuoto tekstyno, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimas aukštesnio lygio užsienio kalbos mokymui(si)“ 

  Podoktorantūros stažuotės projekto tikslas – ištirti diskurso ryšiais anotuoto paralelinio tekstyno (DRAT) modelio, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimo užsienio kalbos mokymui(si) aukštesniu lygiu iššūkius ir galimybes. Mokslinio tyrimo metu bus sudarytas DRAT modelis, aprašyta ir struktūruota tyrimo dalyvių (dėstytojų ir studentų) šio modelio naudojimo užsienio kalbos mokymui(si) aukštesniu lygiu patirtis, privalumai bei parengtos praktinės rekomendacijos suinteresuotiems asmenims.  
  Postdoctoral fellow – Dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė.  
  Fellowship supervisor – Prof. Dr. Jolita Šliogerienė.  
  Project implementation period: 15 December 2017 – 14 December 2019.   
 • Project is funded by European Social Fund.
 • No. 09.3.3-LMT-K-712-02-0154 „Naujasis mokslinis žinojimas: filosofiniai, politiniai ir ideologiniai iššūkiai“ 

  Podoktorantūros stažuotės projekto tikslas – alternatyvios posthumanistinės žinojimo sampratos kaip adekvatesnio mokslo-visuomenės raidos modelio pagrindimas. Projektą sudaro mokslo‐visuomenės‐politikos trinarės ašies tyrimas, kuris integruoja Europos Komisijos “Mokslo visuomenėje programos” raginimus permąstyti mokslo, visuomenės, kultūros ir technologijų santykį, bet inicijuotos darbotvarkės ambicingumą diversifikuoja pasirinktais konceptualiniais instrumentais.  
  Postdoctoral fellow – Dr. Evaldas Juozelis.  
  Fellowship supervisor – Assoc. Prof. Dr. Povilas Aleksandravičius.  
  Project implementation period: 15 December 2017 – 14 December 2019.        
  Project is funded by European Social Fund.
 • No. 09.3.3-LMT-K-712-02-0156 „Jaunuolių finansinių gebėjimų raidos mechanizmai (DEFINE)“ 

  Podoktorantūros stažuotės projekto tikslas – atskleisti jaunuolių finansinių gebėjimų raidos ypatumus ir šeimos finansinės socializacijos veiksnius. Finansiniai gebėjimai (gebėjimas tvarkytis su asmeninėmis pajamomis) yra vienas svarbiausių veiksnių, prisidedančių prie greitesnio jaunuolio tapsmo savarankišku. Tinkamai finansinei elgsenai formuotis yra svarbūs psichologiniai finansinių gebėjimų aspektai, kurie dar mažai tyrinėti. Šiuo projektu kaip tik ir siekiama praplėsti žinias apie jaunuolių finansinius gebėjimus. 
  Postdoctoral fellow – Dr. Rimantas Vosylis. 
  Fellowship supervisor – Prof. Dr. Rita Žukauskienė. 
  Project implementation period: 15 December 2017 – 14 December 2019. 
  Project website: http://define.mruni.eu 
  Project is funded by European Social Fund.


 • Ateities st. 20, LT-08303 Vilnius, Lithuania
 • Editor: Snieguolė Zalatorė
 • Tel.: (+370 5) 271 4739
 • E-mail: snieguole@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • Company VAT code: LT119517219.